Enquiries

Terima kasih kerana mengunjungi Concorde Hotel Shah Alam.

Pertanyaan anda penting buat kami. Kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan tentang kadar kami, tempahan dan apa-apa maklumat am yang lain berkenaan dengan hotel kami.

Isikan sahaja borang di bawah dan kami akan menghubungi anda secepat yang mungkin.

Jenis Pertanyaan:
Tempahan BilikMakanan dan MinumanBankuet dan KateringPertanyaan Am

Gelaran: 
EncikPuanCikDrLain-lain

Nama Pertama / Nama Diberi* 

Nama Akhir / Nama Keluarga* 

Alamat E-mel* 

Negara Mastautin

Nombor Hubungan*

Nombor Faks:

Alamat:

Organisasi:

Pertanyaan/maklum balas/komen saya:*

Saya ingin menerima maklumat terkini menerusi:
E-melBrosur BercetakPanggilan telefon daripada wakil jualan

Saya ingin dihubungi melalui:
E-melFaksTelefonMel

Persetujuan:*
Saya telah membaca dan bersetuju dengan Dasar Privasi anda.